Treningi w grupach młodzieżowych zawieszone!!! Powodem jednak NIE jest koronawirus!!!

Oświadczenie Zarządu MKS Zwolenianka” Zwoleń

Zarząd MKS Zwolenianka” Zwoleń zawiadamia, że treningii grup młodzieżowych roczników 2010, 2011, 2012, 2013 i młodsi prowadzone przez trenerów: Sowa Michał, Zdżalik Adrian, Furga Łukasz zostały tymczasowo zawieszone ze względu na brak warunków bytowych do odbywania treningów w warunkach zapewniających komfort sportowy i zdrowotny zawodników.

Zarząd Klubu podjął wiele działań mających na celu wynajęcie hali sportowej do przeprowadzenia treningów dla najmłodszych grup piłkarskich naszego Klubu. Niestety spotykamy się z niezrozumiałymi dla nas trudnościami powodującymi nie możliwość wynajęcia hali do przeprowadzenia treningów. W naszym mieście Zwoleń jest 5 sali gimnastycznych w których można odbywać w okresie zimowym treningi dla wszystkich grup treningowych naszego Klubu. Niestety, na dzień dzisiejszy żadna hala nie jest dla naszego Klubu dostępna. W obecnej sytuacji tym bardziej jest to nie zrozumiałe gdzie dzieci nie mają zapewnionej przez szkoły możliwości odbywania zajęć fizycznych co prowadzi do otyłości i niedołężności młodego pokolenia. Zarząd MKS Zwolenianka” Zwoleń będzie podejmował dalsze rozmowy z władzami Urzędu Miejskiego i Starostwa w celu wynajęcia hal sportowych do prowadzenia treningów w okresie zimowym.

Treningi grup starszych będą odbywać się na świeżym powietrzu bez zmian.

Ze sportowym pozdrowieniem Zarząd MKS Zwolenianka” Zwoleń

SPONSORZY

WALDEMAR GARBAT

KANTOR WYMIANY WALUT